De beste parkeerapp volgens de Consumentenbond (2018/2019)

In deze nieuwsbrief:

- SMSParking en uw privacy

- Wijziging in Algemene Voorwaarden

- Nieuwe gemeentes toegevoegd

- Zelf uw tarief bepalen

- Friends&Family Parkeerbonus

 

SMSParking en uw Privacy

Misschien heeft u het al gehoord, gezien of gelezen in de media over

het kort geding dat de belastingdienst heeft aangespannen tegen

SMSParking maar mocht het niet zo zijn dan hier in het kort:

SMSParking is door de Belastingdienst op dinsdag 12 november jl. voor

de rechter gedaagd omdat wij als enige mobiele parkeerprovider hebben

geweigerd om de parkeergegevens betreffende 2012 van al haar klanten

aan de Belastingdienst te verstrekken. Wij hebben dit geweigerd omdat

wij van mening zijn dat het verzoek van de Belastingdienst

buitenproportioneel is en bovendien in strijd is met de privacy van

haar gebruikers.

Dinsdag 25 november heeft de rechtbank Oost-Brabant in Den Bosch

uitspraak gedaan in het kort geding en besloten dat SMSParking de

gegevens NIET hoeft te verstrekken aan de belastingdienst.

 

Fragment uit het vonnis

“Iedere burger moet in beginsel een auto kunnen parkeren op een door

die burger verkozen plaats in Nederland, zonder dat de overheid

behoeft te weten dat hij dat doet en waarom hij dat doet”, zo staat in

het vonnis van de rechtbank.

 

U kunt het vonnis hier downloaden:

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBOBR:2013:6553

 

Aanpassing artikel 1.2 in de Algemene Voorwaarden

N.a.v. de recente gebeurtenissen zoals hierboven vermeld heeft

SMSParking besloten om artikel 1.2 van haar Algemene Voorwaarden per 1

december 2013 te wijzigen en het kenteken alleen nog maar te bewaren

voor de tijd die nodig is om bezwaar te kunnen maken na een eventuele

naheffing.

 

Oude tekst artikel 1.2:

1.2 In deze “Algemene Voorwaarden voor de gebruikers van de diensten

van SMSParking BV” wordt onder ”SMSParking BV” verstaan de partij die

door middel van computer- en mobiele telecommunicatie-apparatuur via

sms-berichtenwisseling, het internet en/of web applicaties de gegevens

van de gebruiker, de auto, parkeerzone en verbruikte parkeercapaciteit

registreert en administreert. Gegevens worden bewaard tot 24 maanden

na datum van registratie.

 

Nieuwe tekst artikel 1.2:

1.2 In deze “Algemene Voorwaarden voor de gebruikers van de diensten

van SMSParking BV” wordt onder ”SMSParking BV” verstaan de partij die

door middel van computer- en mobiele telecommunicatie-apparatuur via

sms-berichtenwisseling, het internet en/of web applicaties de gegevens

van de gebruiker, de auto, parkeerzone en verbruikte parkeercapaciteit

registreert en administreert. Gegevens met uitzondering van de

kentekens worden online bewaard tot 24 maanden na datum van

registratie. Geregistreerde kentekens worden tot 13 weken online

bewaard na datum van registratie ter controle voor eventuele naheffing

en daarna verwijderd uit de database.

 

Nieuwe gemeentes

Er zijn sinds augustus wederom een aantal nieuwe gemeentes geactiveerd:

Muiden, Valkenburg aan de Geul, Nijverdal, Tiel, Oss, Zaanstad en Haarlemmermeer

 

Binnenkort volgen nog:

Hulst (6 december a.s.), Roermond (1 januari 2014) en Purmerend (1 januari 2014)

 

Voor de meest actuele lijst: https://smsparking.nl/particulier/waar

 

Zelf uw tarief bepalen

Bij SMSParking wordt een ”Twee Tarieven” stelsel (tarief 1 of tarief

2)  gebruikt sinds de wijziging op 1 augustus 2013. U kunt op uw

persoonlijke pagina zelf kiezen welk tarief voor u het meest voordelig

is. Standaardtarief is “Tarief 1″.

Tarief keuze wijzigen kan elke dag van de maand tot op het laatste

moment voordat wordt geïncasseerd. U kiest dus altijd voor het

voordeligste tarief!

 

Meer info over tarieven vindt u hier:

https://smsparking.nl/particulier/tarieven

 

Friends&Family Parkeerbonus

De F&F actie is nog steeds actief. Meldt nu iemand aan via uw

persoonlijke pagina en ontvang 10 Euro parkeerbonus van SMSParking

voor elke nieuwe klant die via u lid wordt.

 

Meer info hierover op www.smsparking.nl/particulier/parkeerbonus

 

 

Mocht u nog vragen hebben n.a.v. de informatie in deze nieuwsbrief dan

horen wij dat graag, bij voorkeur via support@smsparking.nl

© SMSParking B.V. (2023) Alle rechten voorbehouden.