De beste parkeerapp volgens de Consumentenbond (2018)

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden SMSParking BV

De Algemene Voorwaarden staan ter inzage als PDF document op de website van SMSParking BV of worden op verzoek per post toegestuurd.

Door te klikken op de volgende link kunt u onze Algemene Voorwaarden inzien:
Algemene Voorwaarden versie 05-2018